zaterdag 21 mei 2022
Veelgestelde vragen (FAQs) PDF Afdrukken E-mail
Is een houten huis duurder dan een traditioneel gebouwde woning?
Nee, een houten huis is beslist niet duurder dan een traditioneel gebouwde woning. Vaak is het zelfs zo dat als u de afwerking van een traditioneel gebouwde woning op hetzelfde niveau zou brengen als een houten huis, laatstgenoemde nog wat goedkoper is.
 
Moet een houten huis van binnen ook geheel van hout zijn? 
Een misvatting is dat een houten huis ook van binnen geheel van hout moet zijn. Het is zelfs niet nodig dat het huis aan de buitenzijde volledig van hout is. Een combinatie van diverse bouwmaterialen is zeer goed mogelijk zowel technisch als ook esthetisch.  

Wat is de marktwaarde van een houten huis bij eventuele verkoop?
De marktwaarde van een houten huis is zonder meer goed te noemen. De markt ervaart een houten huis nog steeds als iets exclusiefs waar ook een goede prijs voor betaald wordt. Uiteraard is de uiteindelijke waarde afhankelijk van factoren zoals ligging, het type woning, de staat waarin het verkeert mbt. onderhoud en natuurlijk niet te vergeten de marktwerking.
 
Hebben gemeenten of welstand problemen met een houten huis?
In principe hebben gemeenten en/of welstandscommissies geen enkel probleem met een houten huis. Vaak wordt deze bouwvorm zelfs gepromoot. Voor houten huizen gelden dezelfde regels, zowel qua vormgeving als bouwtechnisch, als voor stenen huizen.

Aan welke voorschriften dien ik mij te houden?  
Bijna elke gemeente in Nederland is verplicht om een welstandsnota te schrijven. Hierin staat vermeld welke uitgangspunten en regels u dient te hanteren bij het ontwerp van uw woning. Deze welstandsnota kunt u vrijelijk inzien op het gemeentehuis. Voor de rest gelden er voor het bouwen van een houten huis exact dezelfde regels als voor bijvoorbeeld een traditioneel te bouwen huis. Houdt u ook zeker rekening met een aantal juridische zaken, zoals een 'schoongrondverklaring'. Over het algemeen is de bouwgrond die u koopt van bijvoorbeeld een gemeente al bouwrijp. Het is wel zaak dit op voorhand te checken. Indien u dit na aankoop zelf moet doen, kan dat voor een financiële tegenvaller zorgen. Informeer ook naar de lopende (bouw)plannen in de directe omgeving. Daarnaast vormen uw eigen woonwensen de belangrijkste kaders. Het oppervlak en de ligging t.o.v. de zon zijn hierbij belangrijke peilers.